Hvis du vil skrive til Aalestrup Seniorer, kan du bruge denne mail-adresse (E-post),

som bliver sendt til formand, næstformand og kasserer:

info@aalestrup-seniorer.dk