Aalestrup Seniorer samlede ca. 30 af sine medlemmer på Knabergården tirsdag d. 8. januar. Dagens emne var - ud over kaffe med det højt skattede hjemmebag - ”Visitation”.

Inge Tengnagel fra Vesthimmerlands Kommunalforvaltning fortalte de fremmødte om det serviceniveau, som borgere med hjælp behov kan forvente fra kommunen. Inge fortalte også om hvordan arbejdet er organiseret samt om den lovgivning, der sætter rammer og normer for arbejdet. Der er altså ikke tale om at ”nogen i kommunen” synes, om man skal have hjælp eller ikke. Visitationen forvalter et politisk bestemt serviceniveau, som er nøje specificeret i en kvalitetsstandard. I dette dokument er servicelovens bestemmelser udmøntet, så vi alle kan se, hvad vi kan forvente. Kvalitetsstandarden er skrevet på et almindeligt og forståeligt dansk, og her kan såvel borgerne, som kommunens medarbejdere læse om de retningslinjer og forvaltningsprincipper, som kommunen skal holde sig til. Der blev orienteret om hjælp i hjemmet, hjælpemidler, bolig m.m. Et aspekt, som ikke alle gør sig klart, når de ønsker sig hjælp i hjemmet: hvis kommunens medarbejdere skal hjælpe dig hjemme, er din bolig pludselig ikke kun en privat bolig, men også en arbejdsplads for de pågældende medarbejdere. Det betyder også at hjemmet måske skal indrettes, så man kan afbøde eller forhindre ulykker og unødvendig nedslidning af medarbejdere. Det kan for nogle borgere føles som et stort indgreb i ens helt private snirkler.

Dagens arrangement handlede først og fremmest om de tilbud, som fremgår af serviceloven. Der er imidlertid også en række tilbud, som forvaltes efter sundhedlovgivningen - fx kommunale akut-pladser, som måske kan afværge mindre påtrængende indlæggelser. Det er sandsynligvis godt nyt for borgere, som er kede af at blive kørt til et fjerntliggende sygehus - med alt hvad det indebærer af bøvl for en selv og de pårørende. Nogle af de tilbud vil vi søge mere information om. Der kan sandsynligvis forventes ændringer i forbindelse med forårets forventede sundhedsudspil fra regeringen.

Når talen er om hjælp i hjemmet, kommer man uundgåeligt ind på robotstøvsugere. Her er kommunen helt klar i mælet: Det er ved domstolene afgjort, at en robotstøvsuger er et almindeligt husholdnings­hjælpemiddel på linje med vaskemaskinen. Man kan i almindelighed ikke få bevilget hjælp til støvsugning, men gerne vejledning i anskaffelse af robotstøvsuger, som borgeren dog selv skal finansiere - ligesom man skal med sine øvrige husholdningsredskaber. Det var da i øvrigt morsomt at høre blandt deltagerne, at det allerede er ret udbredt med sådan et nullermandsspisende apparat til at føjte rundt i hjemmet, på tider af døgnet, hvor den ikke kan genere nogen.

Efter Inge Tengnagels udmærkede information nød vi en kop kaffe og sang efterfølgende ”Den Danske Sang” og andre ”politisk ukorrekte tekster” - en hyldest til vor frihed!

Aalestrup seniorer samler efterhånden nogle af de interessante web-links, vi møder på vores vej, på sin egen hjemmeside: http://www.aalestrup-seniorer.dk/

Læs selv flere detaljer om kommunens muligheder for at hjælpe:

https://www.vesthimmerland.dk/borger/senior/pleje-i-hjemmet/praktisk-hjaelp/